Nagradna igra. Čarobnost življenja, Melita Rupnik s.p.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri:

SPLOŠNE DOLOČBE

V skladu s temi pravili organizator: Čarobnost življenja, Melita Rupnik s.p., Dole 9a, 5280 Idrija, Slovenija (v nadaljevanju organizator in izvajalec), prireja nagradno igro na časovnici Facebook profila Čarobnost življenja z Melito Rupnik.

Nagradna igra poteka 7 dni od dne objave, do 14:00 ure, za nagradno igro na Facebook časovnici.

KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev oziroma zakonitih skrbnikov. V primeru, da so mladoletniki izbrani za nagrade, starši oziroma zakoniti skrbniki pisno odobrijo prevzem nagrade.

NAČINI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI IN PRAVILA SODELOVANJA

V nagradni igri sodelujete tako, da izpolnite vse pogoje, ki jih organizator zahteva v svoji Facebook objavi za nagradno igro. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  1. Udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja
  2. Je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri
  3. Udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno

NAGRADNI SKLAD IN PODELITEV NAGRAD

V nagradnem skladu je omejeno število nagrad. Dobitek določi organizator v nagradni objavi na Facebook časovnici. Organizator/izvajalec bo prejemnika nagrade izbral po zaključku nagradne igre, 8. do 12. dan od dne objave. Organizator bo izbral enega ali več nagrajencev, in sicer med prijavljenimi, ki so se prijavili preko e-mail prijave in istočasno izpolnili tudi pogoje objavljene v Facebook objavi za nagradno igro.

Nagrajenec oziroma nagrajenci bodo po opravljenem izbiranju o rezultatih obveščeni preko e-mail sporočila. Ime nagrajenca bo objavljeno na uradni Facebook strani Čarobnost življenja z Melito Rupnik. Nagrado bo nagrajenec lahko koristil v dogovoru z organizatorjem in izvajalcem po objavi rezultatov nagradne igre. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati ali zahtevati njene denarne protivrednosti. Če nagrajenec v dveh dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine obračuna odvede organizator nagradne igre, ki zagotovi nagrado. Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

POPUSTI

Popusti, ki so oglaševani v okviru nagradne igre se izključujejo z drugimi popusti in se ne seštevajo, razen če ni to izrecno določeno.

KONČNE DOLOČBE IN ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Čarobnost življenja z Melito Rupnik. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri

– kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad

Za dodatne informacije lahko zainteresirani pišejo na: carobnost.melita@gmail.com

Čarobnost življenja, Melita Rupnik s.p., Dole 9a, 5280 Idrija